"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Begeleiding

Begeleiding kan gericht zijn op verzorging, maar ook op ontwikkeling, sociale vaardigheden, activering, etc.
Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt zoek ik (zomogelijk in overleg met de ouders) naar activiteiten die passen bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.


Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Boodschappen doen
  • Koken
  • Zwemmen
  • Wandelen
  • Muziek maken
  • Spelletjes doen
  • Activiteiten die gericht zijn op algemene dagelijkse levensverrichtingen
Slide 1
Slide 2
Slide 3