"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Contact

Lotje Mathlener
info@speelenzing.nl
T: 06-43541116


Lid van de Nederlandse vereniging voor Muziektherapie (NvvMT)
Geregistreerd bij Stichting Vaktherapeutische Beroepen.
KvK-nr: 34354343