"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Wie ben ik

Ik ben Lotje Mathlener. In 2007 behaalde ik mijn diploma aan de opleiding Creatieve Therapie Muziek aan de Hogeschool van Utrecht.

In 2003 begon ik aan de opleiding tot muziektherapeut.

In 2009 startte ik met veel enthousiame en plezier mijn eigen praktijk Speel & Zing.

Lees verder >>

Muziektherapie

Muziek heeft een grote invloed op mensen. Daarom vind ik het zo'n interessant medium.

Muziek kan helpen bij het uiten en beleven van emoties. Muziek brengt een bepaalde sfeer met zich mee. Het brengt je tot rust of het kan je juist activeren. Muziek kan ook een zeer belangrijk hulpmiddel zijn bij het maken van contact. Kortom, muziek kan op verschillende gebieden van grote betekenis zijn.


Lees verder >>

Begeleiding

Begeleiding kan gericht zijn op verzorging, maar ook op ontwikkeling, sociale vaardigheden en activering.


Lees verder >>