"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Muziektherapie

Definitie: "Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied". NvvMT


Verloop van de therapie
Muziektherapie begint met een observatie van de cliënt. Hoe reageert de cliënt op en in de muziek, waar liggen zijn interesses, waar liggen zijn vaardigheden, waar heeft hij moeite mee, etc. Naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt en de observatie breng ik de problematiek in beeld, zodat duidelijk wordt waar de doelen zich op zullen richten. Ik schrijf een behandelplan en bespreek dit met de cliënt, de ouders en/of een multidisciplinair team.

Halverwege de behandeling vindt er een tussenevaluatie plaats waarin de doelen eventueel aangepast kunnen worden.

Tot slot vindt er een eindevaluatie plaats. Hiervoor schrijf ik een evaluatieverslag. De tijdsduur van de behandeling hangt af van de hulpvraag en de doelen van de cliënt.

Ik geef zowel actieve als receptieve muziektherapie.
Actieve muziektherapie houdt in dat de cliënt zelf een actief aandeel heeft aan de therapie. Receptief betekent dat de cliënt mag luisteren naar muziek die ik voor ze speel.

Doelen
Tijdens muziektherapie werk je aan persoonlijke doelen. Deze doelen worden na een observatieperiode in overleg met cliënt, de ouders en/of orthopedagoog gesteld.

Doelen kunnen zich bijvoorbeeld richten op:

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfbewustzijn
 • Leren herkennen en uiten van emoties
 • Prikkelverwerking
 • Concentratie
 • Om leren gaan met veranderingen
 • Contact
 • Communicatie
 • Spraak- en taalvaardigheden
 • Motoriek
 • Activering
 • Ontspanning

Lees verder over muziektherapie >>


Interessante artikelen die u kunt downloaden:
Muziektherapie voor autistische kinderen (pdf) >>
Amuzikaal zijn is de grote uitzondering (pdf) >>

Onderstaand filmpje van Stichting Papageno geeft een goed beeld van wat muziek doet met kinderen in het speciaal onderwijs.

Slide 1
Slide 2
Slide 3