"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Achtergrondinformatie over muziektherapie

Muziek heeft het vermogen om structuur aan te brengen in informatie. Dit komt omdat het geen opeenstapeling is van elementen, maar van te voren is geordend. Dit kan voor sommige mensen als prettig worden ervaren. Denk maar eens aan autisten die soms het overzicht kwijtraken, maar in de muziek wel de structuur kunnen herkennen.

Muziek is doordat zij de tijd ordent ook in staat cognitieve processen te ordenen. Zo wordt de timing van motorische processen bijvoorbeeld verbeterd. Denk maar eens aan mensen die ongemerkt een ritme meetikken of meewiegen. Of afasie patiënten die moeite hebben met praten, maar door het zingen van bekende liedjes weer op de woorden kunnen komen.

Er bestaan verschillende muzikale componenten.
Hegi heeft een componententheorie ontwikkeld, waarbij de muzikale componenten verbonden worden met psychische processen. Vanuit deze theorie geef ik onder andere muziektherapie.

Klank
Klank roept gevoelens op en gevoelens worden in klank omgezet. Denk aan treurige muziek in mineur of vrolijke muziek in majeur.

Ritme
Ritme heeft te maken met beweging-rust en de afwisseling hiertussen. Iemand met ADHD zal bijvoorbeeld moeite hebben om een rustig ritme te spelen en zelf rustmomenten in te bouwen.

Melodie
Melodie kan een uitingsvorm zijn maar kan ook vertellen waar iemand problemen mee heeft. Iemand met autisme is soms geneigd maar één toon te spelen of juist herhalende/repeterende melodieën te spelen.

Dynamiek
Dynamiek kan iets vertellen over hoe iemand zich voelt. Het kan een uitingsvorm zijn van angsten of frustraties. Iemand die angstig is zal zacht spelen, terwijl iemand die gefrustreerd is juist hard zal spelen.

Vorm
De vorm tijdens muziektherapie heeft te maken met identiteitsontwikkeling.

Kortom, de componenten uit de muziek zijn analoog aan psychische processen. Wanneer je in de muziek hoort dat iemand moeite heeft met één van deze processen, kan dit een uitgangspunt zijn voor een behandeldoel. Ook is het mogelijk om de vaardigheden in de muziek te trainen, zodat iemand hier in het dagelijkse leven makkelijker mee om kan gaan.

Doelgroepen
Muziektherapie kan worden ingezet bij verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld bij mensen met:


 • Een verstandelijke beperking
 • Autistme
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Stemmingsstoornissen
 • Schizofrenie
 • Eetstoornissen
 • Trauma's
 • Verslaving
 • Oncologie (kanker)
 • Forensische psychiatrie
 • Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie
 • Getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers

<< Terug naar muziektherapie