"Muziek drukt uit wat niet in woorden kan worden gezegd, maar wat onmogelijk verzwegen kan worden"

Wie ben ik

Ik ben Lotje Mathlener.

In 2007 behaalde ik mijn diploma aan de opleiding Creatieve Therapie Muziek aan de Hogeschool van Utrecht. Nadat ik de opleiding SPW activiteitenbegeleiding had afgerond,
heb ik een jaar als activiteitenbegeleidster gewerkt op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Daarnaast werk ik sindsdien als begeleidster bij mensen thuis die een persoonsgebonden budget te besteden hebben.

In 2003 begon ik aan de opleiding tot muziektherapeut. Tijdens de opleiding deed ik acht maanden onderzoek in Zuid Afrika naar het effect van muziek op de cognitieve ontwikkeling en werkte ik als muziektherapeut in het speciaal onderwijs.

Ook heb ik stage gelopen bij de Joriskring in Amsterdam, een kinderdagcentrum voor verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Na het afronden van mijn studie in 2007, kreeg ik hier direct een baan aangeboden als muziektherapeut.

In 2009 startte ik met veel enthousiame en plezier mijn eigen praktijk. Speel & Zing biedt naast muziektherapie ook begeleiding aan mensen met een persoonsgebonden budget en muziekworkshops voor kinderen.

Sinds 2010 werk ik samen met Stichting Papageno. Deze stichting biedt muziektherapie aan kinderen en jongeren met de diagnose 'autisme spectrum stoornis'.